Grupa Azoty rozszerza ofertę materiałów do druku 3D o filamenty z recyklingu

Nowa linia produktowa Tarfuse® rPLA to filamenty powstające z granulatu będącego w 100 proc. recyklatem przemysłowym, powstającym w wyniku ponownego wykorzystania strumiena odpadów resztkowych. Wprowadzona linia jest odpowiedzią Grupy Azoty na proekologiczne oczekiwania użytkowników druku 3D.

Grupa Azoty rozpoczęła komercyjną sprzedaż produktów do technologii FDM pod marką Tarfuse® w marcu 2020 roku. Podstawowym surowcem do produkcji wprowadzonej w 2020 roku linii filamentów jest produkowany w Grupie Azoty S.A. wysokiej jakości poliamid 6 i jego modyfikowane odmiany. Co istotne, wprowadzona linia filamentów z recyklingu swoimi właściwościami mechanicznymi i użytkowymi nie odbiega od podstawowej linii Tarfuse®.

Produkty przeznaczone dla druku 3D powstają w Centrum Materiałów do Druku 3D Grupy Azoty, zlokalizowanym w Centrum Badawczo-Rozwojowym w Tarnowie.

W Grupie Azoty konsekwentnie modyfikujemy nasze portfolio produktowe, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Stale poszukujemy rozwiązań, dzięki którym możemy wprowadzać produkty odpowiadające m.in. na wyzwania jakie stawia przed nami gospodarka o obiegu zamkniętym. Nowa linia filamentów powstających z granulatu, który jest w 100 proc. recyklatemprzemysłowym to doskonały przykład tego, w jaki sposób wdrażamy GOZ w naszych technologiach – mówi Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Tarfuse rPLA – charakteryzuje się bardzo dobrą wytrzymałością mechaniczną, elastycznością oraz doskonałą przyczepnością międzywarstwową a także niskim skurczem liniowym, Polilaktyd to polimer należący do poliestrów alifatycznych, otrzymywany z surowców odnawialnych. PLA jest w pełni biodegradowalny, co oznacza, że ulega rozkładowi w środowisku naturalnym w obecności mikroorganizmów. Po zakończeniu procesu biodegradacji pozostają tylko naturalne i nieszkodliwe substancje, takie jak woda, CO2 i materia organiczna. W przypadku PLA proces biodegradacji przebiega stosunkowo szybko w przemysłowych kompostowniach, zdecydowanie wolniej w mniej aktywnych biologicznie środowiskach tj. kompostowniki przydomowe. Oprócz kompostowania PLA poddaje się również recyklingowi mechanicznemu i chemicznemu.

Wprowadzona linia z recyklatu to już kolejna modyfikacja pierwotnej linii Tarfuse®. Tylko w ostatnim czasie wprowadziliśmy do naszego portfolio dla druku 3D linię Tarfuse® envi, czyli filamenty biodegradowalne i ekologiczne, które dzięki swojej budowie ulega procesowi biodegradacji szybciej w porównaniu do czystego PLA. Receptura Tarfuse envi 1 została opracowana z myślą o ochronie środowiska, podczas degradacji wydziela mniej CO2 do atmosfery. Dostrzegamy, że coraz większa liczba naszych klientów zwraca uwagę już nie tylko na jakość produktów, ale również na sposób ich wytworzenia i kwestie wpływu na środowisko. Mamy technologie i doświadczenie, które pozwalają nam odpowiedzieć na wszystkie te wymagania – mówi Grzegorz Kądzielawski, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

* * *

Grupa Azoty to zdecydowany lider krajowego rynku nawozowego i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, ma również silną pozycje na rynkach takich produktów jak melamina, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. Ważnym filarem strategii Grupy Azoty są inwestycje, a największym projektem są Polimery Police, realizowane przez spółkę celową Grupa Azoty Polyolefins. Jest to jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym, która umożliwi dywersyfikację działalności biznesowej Grupy Azoty, a także pozytywnie wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową kraju. W 2021 roku Grupa Azoty opublikowała strategię do 2030 roku, która stanowi plan konkretnych działań, napędzanych przez transformację klimatyczno-energetyczną Grupy Kapitałowej. Ogłoszona strategia stanowi odpowiedź Grupy na wymagania europejskiej polityki klimatycznej. Szczegółowe projekty z zakresu m.in. zielonej energii przemysłowej, ograniczenia emisyjności oraz dekarbonizacji opisane zostały w kluczowym projekcie „Zielone Azoty”.