Sukces drugiej edycji Warsaw Plast Expo w Ptak Warsaw Expo

Druga edycja międzynarodowych targów przemysłu tworzyw sztucznych Warsaw Plast Expo za nami! W dniach 8-10 lutego Ptak Warsaw Expo zamieniło się w największą platformę dedykowaną temu sektorowi biznesu.

Warsaw Plast Expo to szeroko rozbudowane i dedykowane przetwórstwu tworzyw sztucznych wydarzenie, które łączy wszystkie segmenty branży: maszyny, urządzenia, surowce, półprodukty, części techniczne, usługi badania czy naukę. To kompletna platforma, która umożliwia zaznajomienie się z najważniejszymi zmianami w branży, trendami czy innowacjami, które podbijają rynki.

Nie inaczej było podczas drugiej edycji eventu, która odbyła się w dniach 8-10 lutego w Ptak Warsaw Expo. Nowoczesne podejście do tematu pozwoliło nie tylko nawiązać tysiące nowych współprac biznesowych, ale również świadomie podejść do wyzwań, z którymi mierzy się ten sektor przemysłu.

Ekologia i zmiany ważną częścią Warsaw Plast Expo

Jednym z najważniejszych zagadnień, z którym mierzy się współcześnie branża przemysłu tworzyw sztucznych jest ekologia. Wraz ze wzrostem produkcji wyżej wymienionych tworzyw, przez dekady rosła również ilość odpadów z nich pochodząca. Według danych z Europarlamentu, około 25 procent wszystkich wytworzonych odpadów z tych materiałów jest składowana. Połowę wywozi się poza Unię Europejską, co w dużej mierze jedynie odsuwa problem, a nie go rozwiązuje. Dodatkowo analizy wskazują, że na całym świecie w 2019 roku produkcja i spalanie plastiku wpompowały do atmosfery ponad 850 milionów ton gazów cieplarnianych. Do 2050 roku emisje te mają wzrosnąć do 2,8 miliarda ton. Ponadto, szacuje się, że dla gospodarki strata wartości opakowań z tworzyw sztucznych po krótkim okresie pierwszego wykorzystania wynosi 95 procent.

Podczas Warsaw Plast Expo nie zabrakło więc rozmów o przyszłości tego sektora i zmianach, które go dotykają. Podczas Konferencji Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych prelegenci wygłaszali przełomowe wykłady. Fundacja PlasticsEurope Polska przedstawiła referat „Tworzywa sztuczne w obiegu zamkniętym – produkcja, wykorzystanie, zagospodarowanie odpadów”. W dyskusję włączyła się również Grupa Azoty, proponując dwie prelekcje: „Polimery biodegradowalne i kompostowalne Grupy Azoty S.A. odpowiedzią na wyzwania środowiskowe” oraz „Rozwiązania w zakresie biomateriałów”. ML Polyolefins skupiło się natomiast na recyklatach w kontekście nadchodzących zmian, a Argus Maszyny na nowościach w recyklingu tworzyw sztucznych. Na koniec pierwszego dnia obrad miała miejsce debata „Czy biotworzywa i recyklaty mogą stać się przyszłością branży tworzyw”.

Drugiego dnia konferencji również nie zabrakło tego tematu. Marta Krawczyk z REKOPOL wygłosiła wykład o tytule „Ekoprojektowanie dla recyklingu i selektywna zbiórka odpadów – niezbędne narzędzia do osiągnięcia celów recyklingu dla przedsiębiorców i gmin”, a Andrzej Kornacki z FUTAMURA zastanawiał się, jak uczynić recyklingowalnymi opakowania z elastycznych tworzyw sztucznych.

To była jednak tylko część zagadnień poruszonych podczas Konferencji Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych. Ponadto rozmawiano o zyskach płynących z druku cyfrowego w branży, opakowaniach sensorycznych, czy badaniu wilgotności tworzyw sztucznych.

Sukces drugiej edycji Warsaw Plast Expo w Ptak Warsaw Expo

Druga edycja Warsaw Plast Expo odniosła sukces zarówno pod względem merytorycznym, jak i networkingowym. W targach branżowych wzięło udział 4266 uczestników, który mogli zaznajomić się z ofertami 62 wystawców. Ci z kolei mogli zaprezentować swoje produkty i usługi w pełnej skali, dzięki 24500 m2 przygotowanej pod względem biznesowym powierzchni Ptak Warsaw Expo.

Kto zaprezentował się podczas Warsaw Plast Expo? Byli to między innymi MS Spektrum, ML Polyolefins, MCPP, Mal-Plast, Grupa Azoty, FolPol, Biazet, Bedeko, Argus Maszyny, Anitex,, Preston Group, Pol Pack, Polimer Projekt czy Permedia.

Sukces wydarzenia przełożył się na planowanie jego kolejnej edycji. Więcej informacji w tej sprawie można znaleźć na warsawplastexpo.com. Do zobaczenia!