UNTIL THE START OF THE FAIR:

000 days 00 hours 00 minutes 00 seconds

UNTIL THE END OF THE FAIR:

000 days 00 hours 00 minutes 00 seconds

statistics Warsaw Plast Expo  2023

Exhibitors 2023

Warsaw Plast Expo

is an international, business event gathering companies from the plastics processing industry. It is a specialized fair that connects all segments of the industry: machinery and equipment, raw materials, semi-finished products and technical parts, services, research and science. Huge space and a wide spectrum of thematic segments will allow you to learn about new products and solutions from all key sectors of the plastics industry.

REGISTERGET A FREE TICKET

Media patronage

Konferencje i warsztaty

KONFERENCJA HVACR 360° 2023:

 • zmiany obowiązków oraz zmiany legislacyjne w branży HVACR;
 • możliwości poprawy efektywności energetycznej instalacji HVACR;
 • trendy na rynku pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych oraz chłodzenia dla dużych obiektów przemysłowych / magazynowych itp.;
 • systemy oddymiania – wymagania, przepisy, efektywne rozwiązania;
 • prezentacje firm partnerskich.

Konferencja organizowana przez Krajową Izbę Kominiarzy

Program konferencji

Warsaw Plast Expo Edition 2023 in Numbers

10000

Visitors

10000m2

Exhibition Space

300

Exhibitors

100

Speakers

Check previous editions

SUMMARY OF WARSAW PLAST EXPO 2023

COVERAGE OF WARSAW PLAST EXPO 2022

VISITOR PROFILE

Among the VISITORS to the Warsaw Plast Expo fair will be invited by us and by the Exhibitors:
 • owners of plastics processing companies
 • manufacturers of rubber products
 • owners and executives of manufacturing companies of various sectors:
 • manufacturers of plastic packaging
 • manufacturers of plastic components for the food processing industry
 • manufacturers of plastic components for the automotive industry
 • manufacturers of plastic components for the furniture industry
 • manufacturers of plastic products for the construction and installation industry
 • companies producing household goods and bathroom accessories from plastics
 • companies producing plastic components for the IT industry
 • companies producing plastic components for the electrical engineering industry
 • companies producing products for the logistics sector (fillers, security films, etc.)
 • companies producing plastic components for the medical industry
 • engineers and technicians involved in the automation and robotization of production processes
 • maintenance managers in production plants and procurement managers
 • owners of companies in the recycling and recovery of raw materials industry
 • designers of plastic products and designers
stoiska warsaw plast expo
spotkania biznesowe podczas targów

EXHIBITOR profile

Among the exhibitors of Warsaw Plast Expo fair, there will be companies from the following sectors:
 • manufacturers and distributors of injection molding machines, extruders and other plastics processing machinery
 • manufacturers and distributors of granulates
 • suppliers of other raw materials and auxiliary agents for plastics processing
 • manufacturers of tools and molds for plastics processing and product manufacturing
 • automation system suppliers and manufacturers of industrial robots
 • manufacturers of machinery and suppliers of plastics recycling technology
 • suppliers of software and IT systems for plastics processing
 • manufacturers of technological lines for the production of plastic products
 • companies providing training and consulting services for the plastics processing industry
 • designers and designers from the industrial design sector
 • banks and leasing companies

INDUSTRY SCOPE

The following sectors and industries will be represented during the Warsaw Plast Expo fair:

 • MACHINERY and EQUIPMENT for plastics processing:
  – injection molding machines
  – extruders
  – blow moulders
  – welders
  – peripheral equipment (dispensers, separators, chillers, dryers)
 • Raw materials and auxiliary substances:
  – granulates, regranulates, films
  – thermoplastic elastomers
  – thermosetting plastics
  – biodegradable plastics
  – fibers
  – dyes
  – auxiliary substances
  – additives to plastics
 • TOOLS FOR PRIMER MANUFACTURING:
  – molds and dies
  – models
  – punches
  – CNC machining centers
  – lathes, drilling machines
 • AUTOMATION and ROBOTIZATION in plastics processing:
  – industrial robots for the production of plastic products
  – digitalization of processing processes, software
  – maintenance
  – measurement and test equipment
 • PLASTICS RECYCLING:
  – plastics recycling machinery and equipment
  – plastics raw material recovery technologies
 • CONSUMABLES:
  – oils and lubricants
  – coolants
 • DESIGN:
  – plastic product design and engineering
 • INNOVATIONS:
  – new solutions for processing machinery
  – new solutions for plastics processing raw materials
  – institutes, research
 • FINANCING – leasing and banking services, financial consulting
 • TRAINING & SCIENCE:
  – courses for employees in the operation of equipment for plastics processing

DEDYKOWANA ZABUDOWA TARGOWA

DESIGNED EXHIBITION STANDS

Zobacz katalog stoisk targowych i przygotuj się na udział w targach w sposób jeszcze bardziej efektywny. Dzięki temu katalogowi będziesz miał dostęp do gotowych projektów stoisk, które ułatwią Ci przygotowanie się do targów i zyskasz cenną oszczędność czasu i pieniędzy. Wybierając już gotowy projekt stoiska, będziesz mógł skupić się na innych ważnych aspektach przygotowań do targów, takich jak przygotowanie oferty, zorganizowanie transportu czy zaplanowanie działań marketingowych.

Check out the trade show booth catalog and prepare for your trade show participation in an even more efficient way. With this catalog, you will have access to ready-made booth designs that will make it easier for you to prepare for the trade show and gain valuable savings in time and money. By choosing an already ready-made booth design, you will be able to focus on other important aspects of preparing for the fair, such as preparing your offer, arranging transportation or planning your marketing activities.

ODBIERZ VOUCHER NA ZABUDOWĘ

RECEIVE A CONSTRUCTION VOUCHER

Z naszym kuponem masz pełną swobodę wyboru opcji, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom. W ofercie znajdują się niestandardowe projekty stoisk, grafika i oznakowanie, podłogi i oświetlenie, meble, sprzęt AV i wiele innych. Wszystko, co musisz zrobić, to okazać nasz kupon przy zakupie, wartość zniżki zostanie uwzględniona w fakturze. Dzięki temu zaoszczędzisz pieniądze, a także zyskasz większą elastyczność i swobodę twórczą.

With our coupon, you have complete freedom to choose the options that best suit your needs. We offer custom booth designs, graphics and signage, flooring and lighting, furniture, AV equipment and much more. All you need to do is present our coupon at the time of purchase, the value of the discount will be included in the invoice. This will save you money and give you more flexibility and creative freedom.

 

O organizatorze
About the organizer

Ptak Warsaw Expo to przede wszystkim gwarancja doświadczenia. Już od blisko dekady organizujemy ponad 70 imprez rocznie na 143 000 m2 powierzchni wystawienniczej 18 nowoczesnych hal oraz 500 000 m2 powierzchni zewnętrznej. To pozycjonuje nas jako lidera branży targowej, dysponującego najbardziej innowacyjnym zapleczem organizacyjnym.
To jednak nie wszystko. Zdobyte doświadczenie i wysoka jakość aranżowanych wydarzeń przełożyła się na zbudowanie silnej sieci kontaktów biznesowych. Ta gwarantuje uczestnikom poszczególnych eventów dostęp do nowoczesnych rozwiązań - zarówno znanych na polskim rynku, jak i podbijających branże na polu międzynarodowym. To sprawia, że imprezy Ptak Warsaw Expo otwierają odwiedzających na nowe możliwości biznesowe. Dowodem zdobytego zaufania są rekordowe liczby - 1 000 000 odwiedzających i 10 000 wystawców.
Największą siłą Ptak Warsaw Expo jest jednak nasz zespół. To doświadczona grupa pełnych pasji ludzi, która za cel stawia sobie wyjście naprzeciw oczekiwaniom odwiedzających i wystawców. Elastyczne podejście, umiejętność znalezienia odpowiedzi na zmieniające się okoliczności i otwartość na potrzeby uczestników wydarzeń - te cechy sprawiają, że nasze eventy docenia się ze względu na profesjonalną obsługę.
Te wszystkie czynniki składają się na to, że Ptak Warsaw Expo stało się europejską stolicą targów, organizującą niezapomniane imprezy branżowe i komercyjne. Zachęcamy do kontaktu już dziś, aby dowiedzieć się jak konkretnie możemy pomóc osiągnąć twoje cele i sprawić, że firma otworzy się na nowe możliwości biznesowe.

Ptak Warsaw Expo is first and foremost a guarantee of experience. For nearly a decade now, we have been organizing more than 70 events a year on 143,000 sqm of exhibition space of 18 modern halls and 500,000 sqm of outdoor space. This positions us as a leader in the trade fair industry with the most innovative organizational facilities.
However, that's not all. The experience we have gained and the high quality of the events we arrange have translated into building a strong network of business contacts. This guarantees the participants of individual events access to modern solutions - both those known on the Polish market and those conquering the industry on the international field. This makes Ptak Warsaw Expo events open visitors to new business opportunities. Proof of the trust gained is the record numbers - 1,000,000 visitors and 10,000 exhibitors.
However, the greatest strength of Ptak Warsaw Expo is our team. It is an experienced group of passionate people who aim to meet the expectations of visitors and exhibitors. Flexible approach, ability to find answers to changing circumstances and openness to the needs of event participants - these qualities make our events appreciated for their professional service.
All these factors contribute to the fact that Ptak Warsaw Expo has become the European capital of trade fairs, organizing unforgettable industry and commercial events. We encourage you to contact us today to find out how specifically we can help you achieve your goals and make your company open to new business opportunities.

 

Trade Fair Partner