PROCESSING OF PLASTICS

Conference registration

Ilość miejsc ograniczona

Oops! We could not locate your form.

Date. 8-10.02.2023

Conference motto:
– New Technologies in Processing
– Recycling
– Innovations in materials
Organizers:
Łukasiewicz Research Network
Ptak Warsaw Expo, organizer of Warsaw Plast Expo

Conference partners:

Plastics market with particular emphasis on bioplastics
Modifications of polymeric materials intended for medical applications”
The role of research institutions in supporting producers with current production technologies and implementing new packaging solutions – material and machine (production)
Biodegradation of plastics in the environment
Biodegradable material with insecticidal effect / Antibacterial and antifungal properties of polymeric materials
Materials with adjustable gas permeability

Antimicrobial properties of polysaccharides in medical and agricultural applications” –
Antibacterial and antifungal properties of polymeric materials
Lacquer coatings cool the world
Unwanted decorations. Anti-graffiti protection

Use of recovered Carbon Black in rubber
Recycling of elastomeric materials through their use in safety platforms
Plastic recycling/barriers to recycling

Organizing committee:

dr inż. Monika Kaczmarczyk

mgr inż. Beata Górska

PROGRAM KONFERENCJ

Już wkrótce szczegóły dotyczące konferencji Warsaw Plast Expo 2023

Zobacz jak wyglądała agenda podczas ostatniej edycji

środa, 30 marca 2022

10.30-10.45

Właściwości przeciwmikrobowe polisacharydów w zastosowaniach medycznych i rolniczych”

Maria Wiśniewska-Wrona
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych


10.50-11.10

Właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne tworzyw polimerowych

Katarzyna Janczak
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników


11.15-11.30

Powłoki lakierowe ochładzają świat

Małgorzata Zubielewicz
Ewa Langer
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników


11.35-11.50

Niechciane dekoracje. Ochrona przed graffiti

Marzena Nowicka-Nowak
Małgorzata Zubielewicz
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników


11.55-12.10

Mikrobiologia w aspekcie opracowywania innowacyjnych tworzyw sztucznych

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników


12.15-12.30

Zastosowanie recovered Carbon Black w gumie

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników


12.35-12.50

Recykling materiałów elastomerowych poprzez ich zastosowanie w pomostach bezpieczeństwa

Kazimierz Dąbrowski
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników


12.55-13:10

Kontrola surowców w laboratorium i on-line – wyzwanie, zalety, zagrożenia.

Mariusz Kolbuszewski
POLON-IZOT Sp. z o.o. /DONSERV


13.10-13.40

Dyskusja panelowa, pytania z sali

wtorek, 29 marca 2022

10.30-10.45

Rynek tworzyw sztucznych ze szczególnym uwzględnieniem biotworzyw

Konrad Sulak
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych


10.50-11.10

Modyfikacje materiałów polimerowych przeznaczonych do zastosowań medycznych

Longina Madej Kiełbik
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych


11.15-11.30

Opakowania nadające się do recyklingu w praktyce i na dużą skalę w Polskim Pakiecie Plastikowym na podstawie metodyki fundacji Ellen MacArthur

Małgorzata Greszta
Polski Pakt Plastikowy


11.35-11.50

Rola instytucji badawczych we wspieraniu producentów przy bieżącej produkcji oraz wdrażaniu nowych rozwiązań w technologii i produkcji opakowań

Kacper Fiedurek
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników


11.55-12.10

Biodegradacja tworzyw sztucznych

Jagoda Jóźwik-Pruska
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych


12.15-13.00

Recykling tworzyw sztucznych -bariery w recyklingu – ekoprojektowanie

Krzysztof Wójcik
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych


13.05-13.20

Realne oszczędności poprzez kontrolę on-line produkcji tworzyw sztucznych i włóknin- systemy on-line PI-SCANPRO i PI-OPTISCAN.

Konrad Damski
POLON-IZOT Sp. z o.o


13.20-13.55

Dyskusja panelowa, pytania z sali